Tankert

Tanulóink az általam megírt tanterv, tanári és tanulói segédletek által felmenő rendszerben saját átélt tapasztalataikon keresztül ismerik meg a mezőgazdasághoz, környezeti értékekre, azok védelmére, a hulladék és energiagazdálkodásra, háztartás ökonómiára és az önálló életvitelt elősegítő praktikus gazdálkodási, termelési tárgykörökre vonatkozó tudás anyagot. 2009 óta felmenő rendszerben heti egy órában tanulhatják ezt a tantárgyat gyermekeink, amelyet egy-egy önálló modullal van kiegészítve. Tanórai és tanórán kívüli önálló feladatok, terepgyakorlatok során sajátítják el a tanulók a hagyományos és korszerű mezőgazdasági ismeretek alapjait.
Össze kívánom kötni a korszerű gyakorlókert kialakításával a korszerű gyakorlati ismereteket a digitális ismeretekkel és az önálló kutató munkával!


Ozsváth János intézményvezető
 


Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Olyan értékek felismerésére és olyan fogalmak meghatározására, amelyek segítenek az ember és környezete kapcsolatának megértésében; a kapcsolat értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. Segít kialakítani egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszert, amely figyelmet fordít a kulturális identitásra, a természet értékeire, hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására. A tankert ennek a színtere.


2009 óta Ozsváth János intézményvezető kezdeményezésére indult „tankert-programunk”, ahol a gyerekek nem csak a tankönyvekből ismerhetik meg a növényeket, hanem személyes tapasztalatokat szerezhetnek azokról és egész „életútjukról” az ültetéstől a növekedésükön át a terméshozatalig, majd a folyamat újra indulásáig bezárólag.
Fóliasátorban minden évben ültetünk együtt paradicsomot, paprikát, uborkát és azokat gondozzuk.


A tankert előállomásai már az óvodánkban megfigyelhető, ahol a gyerekek maguk ültethetnek virághagymát vagy magokat és utána büszkélkedhetnek vele, amikor már szép virágokat vagy érett termést hoznak a növények. Illetve óvodásainknak olyan kirándulásokat szervezünk, ahol találkozhatnak különféle haszonállatokat is, hogy véletlenül se keverjék majd össze a magyar szürkét a lila Milka tehénnel.
 
A TÁMOP- projekt egyik legkiemelkedőbb, a tanulóink számára talán a későbbiekben is a legjobban hasznosítható tapasztalatokat adó innovációja a Mezőgazdasági- és életvezetési ismeretek.


A tantárgy nevelési céljai és feladatai:

 • A tantárgy célja, hogy a tanuló a természeti törvényeket mozgatható összefüggéseket konkrét termesztett növény illetve tenyésztett állatfajokon keresztül megismerje.

 • Az egymásra ható természeti és a társadalmi törvényszerűségekben igazodjon el.

 • Sikerélményhez juttatni a közismereti tantárgyakból nehézséggel küzdő tanulókat.

 • Fizikai munka megismertetése, megszerettetése.

 • Gazdasági törvényszerűségek megismertetése.

 • A tanulók önállóságának növelése, döntési képességének javítása.

 • A felelősségteljes viselkedés, felelősségtudat fejlesztése.

 • Tanulókban a környezettudatos magatartás kialakítása.

 • Változatos módszerek és eszközök felhasználásával a tantárgy sajátosságait kihasználva sikerélményhez juttatni a tanulókat.

 • Esztétikai érzék fejlesztése.

 • Tanulóink ismerjék meg a tudatos életvitel összetevőit. Ismerje fel a tudatos életvitel lehetőségeit, korlátait. Alakuljon ki a tanulókban egy belső hajtóerő a tudatos életvitel megélésére!

 • Áldozatvállalási képesség kialakítása.

 • Ismerje meg a tanuló azokat a társadalmi normákat, amelyek betartása hatékonyan képes működtetni a közösségeket és a családot.

logo1x1.jpg