• Mészáros Balázs

Szépírás verseny összefoglaló - 2020


A verseny

neve: Szépírás verseny

megrendezésének időpontja: 2020. november 13.

rendező intézményének neve: Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. AMI és Óvoda

szervezőjének neve, beosztása: Kozák Ilona, tanító

szervezőjének segítői, beosztásuk: Ozsváth János igazgató

támogatója, a támogatás módja: Az intézmény fenntartójának anyagi segítsége

résztvevőinek száma: 512 fő.

A verseny helyezettjei (Jeligés pályázatok voltak)


2.osztályosok:

 1. Ibrányi Református Óvoda, Ált. Isk, Gimn. és Kollégium

 2. Karcagi Nagykun Református Ált. Isk.

 3. Sárospataki Református Koll. Gimn., Ált. Isk. és Diákotthona

4.osztályosok:

 1. Budapest-Kispest-Központi Ref. Egyházközség Ady E. Ált. Iskolája

 2. Benkő István Ref. Ált. Isk. és Gimn. Budapest

 3. Vargha Gyula Ref. Óvoda és Ált. Isk. Magyargencs

5-6. osztályosok:

 1. Orosházi Ref. Két Tan. Nyelvű Ált. Isk.

 2. Erőss Lajos Ref. Ált. Iskola Püspökladány

 3. Dr.Enyedy Andor Ref. Ált. Isk. Óvoda és Bölcsőde Mezőcsát

3.osztályosok:

 1. Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. Tiszaújváros

 2. Kántorjánosi Ref. Ált. Isk.

 3. Miskolc-Diósgyőri Ref. Ált. Isk. és Óvoda

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról

Célunk a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás, az iskolás gyermekek pozitív megerősítése és az iskolák közötti kapcsolatok, valamint versenyünk hagyományának megőrzése, ápolása.

Ebben a tanévben rendhagyóan levelezőssé módosítottuk versenyünket a pandémiás helyzet miatt. A nevezési határidőt is módosítanunk kellett, mert néhány iskolában online oktatás kezdődött.

A tanulók feladata egy általunk kijelölt szöveg másolása volt.

Az I-II. kategória versenyzői grafit ceruzával, a III-IV. kategória versenyzői kék színű tollal másolhattak.

A pályamunkákat levélben vártuk.

Versenyünkre nevezési díj nem volt, a nevezés a pályamunkák beküldésével valósulhatott meg.

Kategóriák:

I. kategória: általános iskola 2. osztály

II. kategória: általános iskola 3. osztály

III. kategória: általános iskola 4. osztály

IV. kategória: általános iskola 5-6. osztály

Minden kategóriába iskolánként 4-4 tanuló munkáját vártuk. A gyermekek az iskolafokuknak megfelelő vonalazású papírlapra dolgoztak, melynek hátuljára (a verseny tisztasága érdekében) csak egy általuk kiválasztott jeligét írtak.

A 2. osztályosok egyszerű szöveget másoltak meséből, a harmadikosok szövegében nehezítések voltak, a negyedikesek verset másolhattak, végül az 5-6. osztályosok szövegét nehezítette, hogy csupa nagybetűvel írt és tulajdonnevek helyesírásának ismeretét követelő szöveget kellett helyesen tagolva lemásolniuk.

Nagy örömünkre óriási volt az érdeklődés! 46 iskola 512 pályaművét kellett a zsűrinek értékelnie.

Az elért eredményekről értesítést küldtünk és a megérdemelt jutalmakat 2020. dec. 18-ig postáztuk az iskolák számára.

Postázásra várnak az értékelések és jutalmak.


Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:

A levelezős megoldás azt mutatta, hogy van igény az effajta versenyre. Jövőre szeretnénk úgy meghirdetni a Szépírás versenyt, hogy a levélben elküldött pályamunkák közül hívjuk el a zsűri által kiválasztott legszebben író tanulókat egy második fordulóra.

53 megtekintés0 hozzászólás
logo1x1.jpg