• Mészáros Balázs

Adatszolgáltatás - Óvoda - 2020

Tisztelt Intézményvezető Asszonyok!

Április 30-ával lép hatályba a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) mely érinti az Önök intézményét is. A Kormány rendeletet jelen levelemhez mellékelem és kérem az abban foglaltak betartását és betartatását.


Tiszafüred Város Polgármestereként a veszélyhelyzetre tekintettel 2020.04.03-tól rendkívüli szünetet rendeltem el Tiszafüred valamennyi bölcsődei és óvodai intézményben.


A Korm. rendeletben a bölcsődei és óvodai ügyelettel kapcsolatos előírások szerepelnek, többek között az ügyelettel kapcsolatos napi adatszolgáltatási kötelezettségről.

Felhívom figyelmüket, hogy a Korm. rend. értelmében - igény esetén - kötelező az Intézményben a gyermekfelügyelet biztosítása.


Fentiek alapján tisztelettel kérem, hogy Minden Intézményvezető - a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium honlapján közzétett adattartalommal 2020.04.30. napjától kezdődően minden munkanapon délelőtt 11 óráig részemre írásban tájékoztatást szíveskedjen küldeni a jegyzoiiroda@tiszafured.hu email címre.

Tájékoztatásukat nemleges adattartalommal is kérem, szíveskedjenek megküldeni minden alkalommal.


Kérem továbbá, hogy a Korm. rendelet szerinti igénylési módról lehetőségeikhez képest tájékoztassák a gyermekek szülőit, gondviselőit.


Tiszafüred, 2020. április 29.


Ujvári Imre

polgármester


68 megtekintés0 hozzászólás
logo1x1.jpg