Intézményünk története

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bán Zsigmond református lelkész élete

Bán Zsigmond tiszafüredi református lelkész (1858-1896-ig) Hódmezővásárhelyen született 1820-ban és Tiszafüreden halt meg 1896 június 25-én.
A füredi reformátusok 1859-ben választották papjuknak. Füredi szolgálatának első évtizedét az iskolaügynek szentelte. Az évtized végére szilárd, emeletes iskola épült és lebontották az 1822-ben épített, addigra tűrhetetlen állapotúvá vált iskolát.  Ennek helyén lombos parkot, templomteret létesítettek.
Lelkészi pályája kezdetén könyvtárat alapított, a könyvtár köré egyletet szervezett. Ez a gyűjtemény képezte a 90-es évekre a községi közkönyvtárat, amelyet a városházán helyeztek el. Még a 60-as évek elején kezdeményezte a Tűzoltó- és Mentőegyesület szervezését.
Szolgálata teljesítése mellett maradt ideje arra is, hogy rendszeresen írjon helyi lapokba és részt vegyen az egyházi és füredi közéletben.
Elnöke volt a gyümölcstermesztési, gazdaköri, méhészeti, ének, kaszinó egyesületeknek, iskolaszéknek. Alelnöke volt a régészeti és a temetkezési egyesületnek. Több évig volt megyei képviselő.
Munkásságát a buzgalom, a kitartás, fáradhatatlanság és tapintatos erély jellemezte.

logo1x1.jpg