Iskolánk

Kedves Szülők, gyermekek, pedagógusok, gyülekezeti tagok, honlapunkra ellátogatók!

 

Áldás Békesség!

 

„Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok” (Bírák könyve 18.6.) Ezzel a gondolattal, vezérigével köszöntök mindenkit a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvoda új, 2019/ 2020-as tanévének kezdetén. Elsődleges feladatunknak továbbra is azt tartjuk, hogy Tiszafüred református identitású intézményeként biztosítsuk a szülőknek, hogy keresztelési fogadalmukhoz híven ne csak hitben nevelhessék, hanem hitben neveltethessék gyermekeiket. Természetesen intézményünk nyitott más felekezetű családok számára is, amennyiben azonosulni tudnak nevelési, oktatási célkitűzéseinkkel. Nevelőmunkánk célja az evangéliumi hit és erkölcs szellemében való nevelés. Ennek jegyében ösztönözzük tanulóinkat az önálló gondolkodásra, a kezdeményezőkészségre, ugyanakkor tudatosítjuk bennük kötelességeiket is.

 

Oktatási feladatainkat életkori sajátosságokhoz és egyéni adottságokhoz illesztett korszerű ismeretanyag közlésével, magyar és református kulturális kincsünk örök értékeinek tanításával valósítjuk meg. Célunk elsődlegesen a stabil alapkészségek kialakítása, a tanulási szokások, az önművelési igény megalapozása.

 

Diákjainkat felkészítjük a továbbtanulásra. Tanulóinkat iskolaválasztásuknak megfelelően segítjük a felkészülésükben.

 

Intézményünkben művészeti nevelés is folyik 2 művészeti ágban. Képző-és iparművészeti ágon kerámia, tűzzománc és festészet tanszakra, táncművészeti ágon társastánc tanszakra járhatnak tanulóink.

 

Fenntartónk a Tiszafüredi Református Egyházközség Presbitériuma, mely szorosan együttműködve teljes szívvel és lélekkel támogatja céljaink megvalósulását.

 

Ebben a tanévben 307 diák kezdte meg a tanulmányait 16 osztályban. Ez az eddigi legmagasabb induló létszámunk. A magas színvonalon folyó szakmai munka, a változatos oktatási módszerek, tanulási technikák bevezetése, a KIP alkalmazása, a mezőgazdasági-és életvezetési ismeretek tantárgy bevezetése, a tehetséggondozás, az egyéni törődés, odafigyelés, az intézményben dolgozók áldozatos munkája, a legkorszerűbb oktatási feltételek megléte meghozta a gyümölcsét. Az új tanévben 46 elsős tanuló kezdte meg nálunk általános iskolai tanulmányait, óvodánkban pedig 100 kisgyermek 4 csoportban.

 

Ebben a tanévben bevezettük a nívócsoportos oktatást, ami reményeink szerint nagyban megkönnyíti az azonos tempóban haladó gyerekek fejlődését, fejlesztését.

A tanév másik újdonsága, hogy az Amerikai Egyesült Államokból, Észak-Dakotából lektor érkezett hozzánk, aki nagymértékben segíti az angoltanárok munkáját és hozzájárul ahhoz, hogy a tanulóink minél jobban megtanuljanak angolul. A saját anyanyelven beszélt nyelv segíti majd a gyerekeket az élőbeszéd jobb megértésében, a kiejtés és a társalgás magasabb szintre emelésében.

 

Munkánk eredményességét a családokkal való szoros együttműködés garantálja. Éppen ezért a szülői közösséget mindenről tájékoztatjuk és minden lehetséges tevékenységbe bevonjuk. Hiszem, hogy ez a jövőben is így lesz, mert oktató, nevelő munkánk csak így ér célt, ha szülő, gyermek és pedagógus maximálisan együtt tud működni, támogatják egymást.

 

Mindenkinek kívánok eredményes, tartalmas, élményekben gazdag új tanévet!

 

Ozsváth János intézményvezető

logo1x1.jpg